zablocka.pl

Zapalenie stawów

Zapalenie stawów jest reakcją obronną organizmu na wszelkie urazy czy infekcje. Może być też wynikiem zwykłego zużycia się stawów. Do najczęstszych objawów choroby należą: ból, sztywność, ograniczenie ruchu, zaczerwienienie skóry nad chorym stawem. Leczenie zapalenia stawów nie jest proste i szybkie, najlepiej udać się w tej sytuacji do specjalisty.

LECZENIE STANU ZAPALNEGO STAWÓW ZABŁOCKĄ SOLĄ UZDROWISKOWĄ

W hydroterapii stosowane są kąpiele solankowe w 2-3% roztworze Zabłockiej Soli Uzdrowiskowej, w seriach po 10, co 2 dzień, 2 – 3 razy w roku.